Predstave

 

Poetika gledanja (radni naslov)

 

Režija i koncept: Andraš Urban

Igraju: Henrieta Varga, Gabor Mesaroš, David Buboš, Boris Kučov, Andrea Verebeš, Timea Filep

Kostimi: Marina Sremac

Umetnička saradnica: Danijela Mamužić

Muzika: Silard Mezei

Scena: Andraš Urban

 

Pokrovitelji:

Grad Subotice

Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine

Fondacija "Bethlen Gabor"

Ministarstvo kulture i informisanja 

 

 Predstava u nastajanju (prva radna verzija): 29.12.2019.

 Predstava u nastajanju (druga radna verzija): 16.02.2020.

 Predstava u nastajanju (treća radna verzija): 23.11.2020.