U organizaciji „VM4K“

Predstave

 

PLES-PRIČA U organizaciji „VM4K“

Igra mladih i talentovanih (narodnih) umetnika, koja je interesantna a ujedno i zabavna, koja nam radi prikazivanja istorije (plesne) umetnosti, stalnom (tematskom) promenom karakteristične arhitektonske i likovne dekoracije ere, u vidu promene slajdova, ukazuje nam na istoriju plesa u određeno doba - pokazuje nam da različiti tipovi pokreta kako i u kom stilu plesa su se pojavila i ukorenila u domaću koreografiju.