Predstave

 

Subotička secesija

“U okviru teme, secesije kao umetnićkog duha raskida s rutiniranim, šabloniziranim životom i refleksijom o životu, publika će moći da se suoči najzad s jednim bistrim ogledalom pred sobom, u kojem se ne ogleda samo skorija prošlost i sadašnje stanje stvari evropskog građanina, koji je zaboravio na duh umetnosti i filozofije kao na duh secesionističkog prekida, nego se u tom ogledalu zrcali i duh moguće humane budućnosti, istinske secesije čovečanstva, koje neće, istovremeno, bogobojazno da ljubi oltare i kolje susede, da podmićuje sveštenike i slavi Boga, da se divi moći i ponižava unesrećene. Publika će – otkriću – imati i unikatnu priliku da svedoči Drugom Hristovom dolasku. To je secesija par excellence – estetska i moralna epifanija.” Zlatko Paković

Igraju:

Katalin Ladik, k.g.

Gabor Mesaroš

Timea Filep

Boris Kučov

Andrea Verebeš

David Buboš

 

 

Kompozitor: Silard Mezei

Scenograf i kostimograf: Daniela Mamužić

Koreograf: Timea Filep

Asistent reditelja: Žofija Serda

Korepetitor: Ivan Varga

Dizajn plakata: Arpad Blaško

Foto: Edvard Molnar 

 

Autor i reditelj: Zlatko Paković

 

Premijera: 03.06.2021., 19 časova

Repriza: 04.06.2021., 19 časova

 

Trajanje: 85 min. bez pauze

 

Predstava je namenjena publici starijoj od 15 godina.

 

Pokrovitelji:

Grad Subotica

Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine

AD za upravljanje fondom "Gabor Betlen"