Predstave

 

Sacra HungaricaJedna nezavisna pozorišna trupa, negde u Mađarskoj, shvati da je do sada bila na pogrešnom putu i odlučila je za javno pokajanje.Od prepoznavanja greha do ispaštanja put je veoma dug i trnovit i dovodi do raznih komplikacija.
Način rada redatelja Andraša Urbana je stalna i vođena komunikacija sa učesnicima za sve vreme, kao i najširi spektakl date teme i razmatranje iste sa svih aspekata.Na ovaj svojstveni način rada se vodi verbalni deo predstave i čini je celim.
'' Glumac ima osećanja, iskustva.Ima svoj stav.U predstavi on ne predstavlja samog sebe.Ne predstavlja nikog i ništa. On glumi.Takav je život.'' - Andraš Urban.