Prema poeziji Vislava Šimborske

Predstave

 

4 UJUTRUPrema poeziji Vislava Šimborske

Sat između noći i dana.

Sat s boka na bok.

Sat za tridesetgodišnjake.

 

Željeni sat uz pevanje petlova.

Sat kada nas se zemlja odriče.

Sat kada duva s ugaslih zvezda.

Sat, a-zar-posle-nas-ništa-neće-ostati.

 

Prazan,

Gluh, tašt sat.

Dno svih drugih sati.

 

Nikom nije dobro u četiri ujutru.

Ako je mravima dobro u četiri ujutru

čestitamo mravima. I neka dođe peti sat,

ukoliko treba dalje živeti.

 

/Vislava Šimborska/

 

 

igraju:

Marta Bereš

Emeše Nađabonji

Boris Kučov

Imre Elek Mikešrežija:

Selma Spahić k.g.

 

kostimografija i scenografija:

Darinka Mihajlović k.g.kompozitor:

Draško Adžić k.g.pokret:

Henrijeta Varga k.g.

 

izrada maski:

Daniela Mamužić k.g.

 

korepetitor:

Milan Boca k.g.

prevod poezije Vislave Šimborske:

Čaba Batori, Gabor Ciprijan Čajka, Gabor Čordaš, Ištvan Dobi, Đerđ Gemeri, Viktorija Kelerman, Gracija Kerenji, Ištvan Kovač, Judit Rejman, Karolj Sokolai, Gabor Žile

pokrovitelji:

Grad Subotica, Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine, AD za upravljanje fondom “Gabor Betlen”, Pannon RTV