Predstave

 

NOĆ MUZEJA

18.00 - 19.00 - Iza kulisa (šetnja u pozorištu)
19.00 - 20.00 - Kupi pozorište! - aukcija pozorišnih stvari Marte Bereš i Imrea Eleka Mikeš, na sceni
20.00 - 22.00 - Iza kulisa (šetnja u pozorištu)