Predstave

 

LILIOM

AUTOR: Ferenc Molnar

REDITELJ: Friđeš Kovač, k.g.

 

IGRAJU:

LILIOM: Gabor Mesaroš

JULI: Marta Bereš

MARI: Kristina Vago, k.g.

FIČUR: Zoltan Molnar, k.g.

HUGO: Armin Ric, k.g.

LINCMAN: Tamaš Varga, k.g.

MUŠKATOVICA: Livia Banka, k.g.

HOLUNDEROVICA: Kinga Mezei, k.g.

PISAR: Kinga Mezei, k.g.

BERKOVIČ: Imre Elek Mikeš

DRVODELJA: Zoltan Molnar, k.g.

KAPITAN: Tamaš Varga, k.g.

LUJZA: Blanka Dieneš, k.g.

BUDIMSKI POLICAJAC: Boris Kučov

DR. RAJH: Tamaš Varga, k.g.

I POLICAJAC/ I NEBESKI POLICAJAC: Imre Elek Mikeš

II POLICAJAC /II NEBESKI POLICAJAC: Boris Kučov

 

DRAMATURG: Tamaš Olah, k.g.

KOSTIMOGRAF I SCENOGRAF: Agneš Đarmati, k.g.

ASISTENT KOSTIMOGRAFA I SCENOGRAFA: Dia Vereb, k.g.

KOMPOZITOR: Arpad Bakoš, k.g.

U SNIMANJU MUZIKE UČESTVOVALI: Geza Kučera ml. k.g. - instrumenti sa dirkama, Ervin Palfi, k.g. - kontrabas, Miroslav Jovančić, k.g. - violina 

DIZAJN SVETLA: Gabor Komorocki, k.g.

VIDEO: Akoš K. Kovač, k.g.ASISTENTI REDITELJA: Imre Elek MikešBoris Kučov

 

DODACI REDITELJSKE KONCEPCIJE

Predstava „Liliom“ se obraća nama i govori o nama, o nama koji smo podivljali od želje za ljubavlju, o nama koji beznadežno tražimo ljubav, a kada je pronađemo prestravimo je se jer je ne umemo odrediti kao osećanje, takođe ne umemo imenovati ni predmet ljubavi. Delo Ferenca (Franje) Molnara u potpunosti smatram savremenim, a poruku dela aktuelnom.
Postavljanje drame „Liliom“ na repertoar pozorišta u drugoj deceniji dvadeset prvog stoleća smatram aktuelnim. Takođe smatram delo kao bajku, ali ne romantičnu uspavanku, kao što je Molnar smatrao: "Ova priča je prikladna kako bi udove uspavljivale svoju čeljad, ili kako bi pak dobra deca uspavljivala svoje stare, izmorene roditelje...“

S poštovanjem: Friđeš Kovač

 

Kritike

Goran Cvetković: NEPOTREBNI SITNI REALIZAM

Tekst Ferenca Molnara govori o prostorima koje naseljavaju čudna bića na moralnoj klackalici, bića potpunog siromaštva i pukog preživljavanja u proleterskim okolnostima surovog kapitalizma početka XX veka. Dalje