Bitef teatar, Beograd

Predstave

 

KRATKA PRIČA O ANTIHRISTUBitef teatar, Beograd

video

Bitef teatar, Beograd
KRATKA PRIČA O ANTIHRISTU
Po delu Vladimira Solovjeva Tri razgovora
Režija: Andraš Urban

Predstava nastaje iz pozorišnog dijaloga koji se uspostavlja u odnosu na delo Tri razgovora Vladimira Solovjova, te Razgovor Treći – Kratku povest o antihristu – polemičkom filozofskom spisu iz 1900. godine, u kom pisac izlaže svoje viđenje apokaliptičke budućnosti čovečanstva. Približava se Pravoslavnom Svetom Predanju i tvrdi da će religije, među njima i razne hrišćanske konfesije, ujediniti antihrist, onaj koga Sveti Pavle naziva čovekom bezakonja.

Pozorišna predstava istažuje duhovnu SF stvarnost Solovljeva Kratku povest o antihristu u odnosu na duhovnu stvarnost našeg doba.

U filosofskoj dijaloškoj raspravi Solovjeva se sve postmoderne, jednodimenzionalne figure antihrista stavljene u politički kontekst dvadeset i prvog veka posmatraju kao preduslov za dolazak pravog Antihrista. Odnosno, smatra da, videvši jedno u drugom antihriste sukobljeni Istok i Zapad predstavljaju plodno tle za dolazak, i to u vidu velikog mirotvorca i usrećitelja čovečanstva a ne tek osvajača i državnika – globalnog vladara budućnosti koji će zaista biti pali sin.

Filosofska rasprava Solovjeva polazna je tačka pozorišnog istraživanja – koje je u prirodi pokušaja polemike sa definicijama pojma društvenog zla, u odnosu na institucionalno zlo, sistemsko zlo, te zlo i dobro u metafizičkom smislu ili definisano u ključu liberlno kapitalističke današnjice.

„U svakoj predstavi Andraša Urbana srećemo se s nekom vrstom ekstatičkog pozorišta, u kome caruju buka i bes, drastična probijanja estetskih granica ukusa i ustaljenih struktura svesti i, naravno podsvesti. U (svojim) predstavama Urban… polazi uglavnom od literature – poezije, drame ili proze – a dolazi, kroz rad s glumcima, do intimnih ispovesti i slikovitog prikaza neke crne rupe društvenog i aktualnog sklopa problema, o kojima se mahom čuti u javnosti.” Goran Cvetković, 2. program Radio Beograda

„Predstava …svakako računa na radnju repetitivnog i ritmičkog karaktera usmerenu na homogenizaciju iskustva zajednice kad uspostavlja formu zanosa, orgijastične partiture za pet tela i jedan horski glas. Religija i pozorište, o da, i te kako imaju nešto zajedničko, i bez međusobne imitacije. Umetnosti cele nema bez predstave patnje, bola, bez predstave razapetog Isusa Hrista. Nema je bez ekstaze.” Igor Burić, Dnevnik

„Urbanova bespoštedna kritika hršćanskih dogmi … je uperena protiv lažnih predstava vere i zloupotrebe hršćanstva, suprotstavlja se beživotnim obrascima koji suštinski kvare veru, njen stvarni, istiniti , intimni smisao.” Ana Tasić, Politika

Bitef teatar nastao je kao pozorište festivala koji je u našoj pozorišnoj sredini uvek bio nosioc novog, avangardnog, svežeg, istraživačkog, slobodnog i društveno angažovanog. Bitef teatar je pozorište koje je otvoreno za sve vrste scensko-izvođačkih umetnosti. Sve vrste čistih i međužanrovskih veza između osnovnih rodova – dramskih, plesnih, vizuelnih i muzičkih scenskih praksi. Bitef teatar je mesto stalnog otvorenog dijaloga umetnika i sredine. U sadržajnom i formalnom kontekstu. Pozorište živo u socio-političkoj stvarnosti u kojoj nastaje, sa jakom edukativnom ulogom za generaciju mladih izvođača i publike otvorene ka savremenim teatarskim tokovima i smernicama.
Bitef teatar neguje i ohrabruje umetničku slobodu. Slobodu izraza i govora. On potvrđuje zrelost socijalne zajednice, slobodne da se preispituje i socijano unapređuje kroz niz umetničkih praksi.

Igraju:
Borjanka Ljumović, Aniko Kiš, Ana Marković, Suzana Lukić, Daša Petković

Dramaturg: Jelena Bogavac
Kompozitor: Irena Popović
Video: Igor Marković

Izvršna produkcija: Jovana Janjić
Organizacija: Tamara Pović

60′