Predstave

 

KAKAV CIRKUS

 

 

KAKAV CIRKUS

Ova predstava je rezultat dvonedeljnog intenzivnog edukativnog seminara koji se bavi odnosom cirkuske umetnosti i pozorišta. Radionicu vode Heni Varga, Stefan Haves i Denes Debrei.

Motivacioni siže edukativnog seminara odnosi se na putovanje klovna kroz umetnost. Tema koju smo izabrali sveobuhvatno se bavi društvenim položajem klovnova od njihovog pojavljivanja na svetskoj sceni do današnjih dana. Programom je predviđen osvrt na Šekspirove klovnove, a neće biti izostavljen ni svet komedije del arte, budući da pozorište kao forma delom sadrži i majstorstvo akrobata i samog cirkusa, kao i univerzum pokreta plesača i celokupne pozorišne umetnosti. Kao polazište seminara oslonili smo se na Gija Vatoa i od te početne tačke krećemo u potragu za autoportretom klovna ili sopstvenim klovnovskim odrazom. Ukratko, cilj ove edukativne radionice bilo bi putovanje kroz različite istorijske epohe da bi se stiglo do današnje cirkuske pozornice, gde pesak više nije središte cirkuske scene. Želimo da otkrijemo majstorstvo, hrabrost i veštinu dvorskih luda, koje će nas odvesti do praga 19. veka kada se pojavljuju moderni klovnovi koji preuzimaju njihovu ulogu. Zanemarujući crveni nos, osvrnućemo se na velike komičare 20. veka koje smo upoznali putem filmskog platna, da bi na taj način dospeli do sopstvenog klovnovskog lica. Tokom radnog procesa osvrnućemo se i na druge umetničke pravce, istražiti priče o cirkusu u poeziji Bodlera i Apolinera, otkriti ih na slikama Šagala, Pikasa, Miroa, Pola Klea i Sezana, kao i u prozi Kafke, Friđeša Karintija i Tomasa Mana. Otići ćemo na izlet u svet muzike Stravinskog, Šenberga, i kroz krik, do krajnosti usamljenog i otuđenog umetnika, sličnog Ničeovom Zaratustri, srešćemo se sa igračem na žici, sa klovnom. Suočićemo se sa klovnom koji se smeje, koji se cereka ili samo teži tihoj jednostavnosti. Majstor klovn ili akrobata koji se smeje, raspoložen, sa crvenim nosem, nešto kao drevni, sveprisutni, stalnom preživljavanju vični klovn, bez šminke na licu, klovn koji je sposoban da rastera preteću opasnost nadvijenu nad nama i da ublaži nesklad. Neobrazovan, a istovremeno otelotvorenje jasnovidosti, čas čavrljajući s vešticama, čas šapućući s vilama. Ta stalna, sveprisutna dvojnost u čoveku, taj osećaj čas frustracije, čas trijumfa upravlja našim radom da bi svako pronašao svoj znak klovna i kao član zajednice, kroz sopstvenu akrobatsku ili plesnu tačku i saradnju sa kolegama umetnicima postao integralni deo celine.

Stefan Haves je jedan od najčuvenijih predstavnika udruženja novog cirkusa poznatog kao Cirque de Soleil, čiji je i reditelj i glavni klovn. Njegovo ime se među prvima spominje kada se govori o obnoviteljima cirkusa. Deneš Debrei ima veliko iskustvo u pozorištu pokreta i plesnom teatru, a edukativni metod „Sećanje tela“ koji je razradio, predaje na sve više mesta, i primenjuje ga u kontekstu različitih tema tokom sedmodnevnog ili dvonedeljnog edukativnog seminara. Heni Varga, nakon završetka Međunarodne škole pokreta Žak Lekok, godinama je bila član Nacionalnog centra za koreografiju u Orleanu. Državnu diplomu profesora plesa stekla je u Parizu. Njen dugogodišnji istraživački rad pod nazivom „Telo – Prostor – Slika“ koncentrisan je na doživljaj „okruženja“ koje obuhvata telo kroz osvešćeno korišćenje čula.

Haves Stevan Varga Heni, Döbrei Dénes

Učesnici:
Aleksandra Arizanović
Gedő Zsolt
Isidora Vlček
Ksenija Mitrović
Lara Buncic
Mezei Bence
Nina DesNuits
Nikola Knežević
Salamon Luna
Staša Belčić
Stefan Ostojic
Sylvain Bricault
Viktorija Palfi
Rachel Ona
Veres Imelda
Viktorija

Svetlo: Szebastian Szvitlik

Ulaz je besplatan!
Ulaznice: jegy@kosztolanyi.org

28. juna 2019. godine 19:30