Predstave

 

Finale // STANICA Servis za savremeni ples

Finale

Potpuno je jasno šta je finale.

Finale je izvedba koja traje od početka do kraja. Najavljuje dešavanje koje će svi učesnici sprovesti sa istim ciljem – da se ono desi. Finale će imati sve finalne odluke koje smo oko njega doneli. Zajednički.

Finale sadrži tajanstvene nestanke, slučajeve, neverovatne, naizgled nepovezane događaje koji su sveobuhvatna slika sveta u neobičnoj priči.

 Ono se nikada do sada nije desilo.

 Autorka: Jana Milenković

Ko-autori/ke: Isidora Popović, Đorđe Živanović Grgur, Miloš Janjić, Alisa Oravec, Simonida Žarković, Jovana Stojić, Katarina Ilijašević

Izvode: Jana Milenković, Isidora Popović, Đorđe Živanović Grgur, Miloš Janjić, Alisa Oravec, Simonida Žarković, Jovana Stojić, Katarina Ilijašević

Produkcija i organizacija: Ana Vuković i Ksenija Đurović

Obrada i prilagođavanje muzike: Filip Otović Višnjić

 Predstava „Finale“ nastala je kao završnica „Puzzle #4“ edukativnog programa Stanice Servisa za savremeni ples koji mladim akterima scene savremenog plesa daje prostor i otvara različite mogućnosti za saradnju i edukaciju u cilju profesionalizacije savremenog plesa i sličnih izvođačkih praksi.