Predstave

 

DVANAEST ZIMSKIH DANA

Dva tela, dva centra, dva kruga dovoljni su za usvajanje rituala nasleđenog iz prastarih plesova.
Onih (prastarih plesova) koji se služe ritualom plesanja oko svetog objekta da bi razvili energiju koja može da materijalizuje duhovno unutar zidova. Bilo da ima za cij da odagna demone, bilo da je neophodna za stvaranje sveta.
Prisustvo se prožima prirodnim pokretima koji se održavaju između neba i površine vode.
Dvanaest dana zimi tokom kratkodnevnice su odrazi mesečevih pokreta koji najavljuju narednih dvanaest meseci.