Predstave

 

Danse Noir

Lik femme fatale je prisutan u celoj istoriji evropske kulture. Erotsko i senzualno zavođenje, od Biblije se vezuje za ženske likove, koje intelektualne muškarce tera u zagrljaj fatalne žene i pretvara ga u posebno biće, oduzimajući mu moć zdravog razuma. 

Predstava prikazuje fatalni ''ples'' kroz vremena od mitološke priče Ovidija i Hesioda, koja ukazuju na veze među ljudima u današnja vremena.Prikazuju se male priče, sa puno sarkazma i ironije, jer mračna veza između muškarca i žene nije se menjala milenijumima.

 

Reditelj, koreograf: 

Dora Barta

Tekst:

Andraő Almaši-Tot

Dizajn svetla:

Zoltan Katonka

 

Igraju: Laslo Bajko, Zoltan Bajko, Katalin Gal, Ester Nađ, Levente Orban, Emilia Polgar, Laslo Sekrenješ, Atila Nađ Vereš