Prema poeziji Vislava Šimborske

Predstave

 

4 UJUTRUPrema poeziji Vislava Šimborske

 Prema poeziji Vislava Šimborske

 

Sat između noći i dana.
Sat s boka na bok.
Sat za tridesetgodišnjake. 

Željeni sat uz pevanje petlova.
Sat kada nas se zemlja odriče.
Sat kada duva s ugaslih zvezda.
Sat, a-zar-posle-nas-ništa-neće-ostati. 

Prazan,
Gluh, tašt sat.
Dno svih drugih sati. 

Nikom nije dobro u četiri ujutru.
Ako je mravima dobro u četiri ujutru
čestitamo mravima. I neka dođe peti sat,
ukoliko treba dalje živeti. 

/Vislava Šimborska/

 

 

REDITELJ:

 

Selma Spahić k.g.

 

 

IGRAJU:

Marta Bereš

Emeše Nađabonji

Boris Kučov

Imre Elek Mikeš

 

 

KOSTIMOGRAF I SCENOGRAF:

Darinka Mihajlović k.g.

KOMPOZITOR:

Draško Adžić k.g.

POKRET:

Henrijeta Varga k.g.

IZRADA MASKI:

Daniela Mamužić k.g.

KOREPETITOR:

Milan Boca k.g.

 

Premijera: 05.05.2017.

 

 

Prevod poezije Vislave Šimborske:

Čaba Batori, Gabor Ciprijan Čajka, Gabor Čordaš, Ištvan Dobi, Đerđ Gemeri, Viktorija Kelerman, Gracija Kerenji, Ištvan Kovač, Judit Rejman, Karolj Sokolai, Gabor Žile

POKROVITELJI:

Grad Subotica, Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine, AD za upravljanje fondom “Gabor Betlen”, Pannon RTV