Performances

 

MÁRTA BÉRES ONE GIRL SHOW

DIRECTOR: András Urbán

CAST: Márta Béres
M
USIC SELECTION: András Urbán
C
OSTUME: Márta Béres, Andrea Ledenyák
D
ANCE: Tibor Gazsó

P
ARTNER: MASZK Egyesület
D
ONATORS: Nemzeti Kulturális Alap, Szabadka Város