Ahogy Radnóti Miklós szeretett – előadóest

Előadások

 

KÉT KARODBANAhogy Radnóti Miklós szeretett – előadóest

ELŐADÓK: Béres Márta és Mészáros Gábor

ZENE: Bakos Árpád

A FELKÉSZÜLÉSBEN SEGÍTETT: Kovács Frigyes

 

Mióta készülök, hogy elmondjam neked
szerelmem rejtett csillagrendszerét;
egy képben csak talán, s csupán a lényeget.
De nyüzsgő s áradó vagy bennem, mint a lét,
és néha meg olyan, oly biztos és örök,
mint kőben a megkövesült csigaház.
A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött
s zizzenve röppenő kis álmokat vadász.
S még mindig nem tudom elmondani neked,
mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom,
óvó tekinteted érzem kezem felett.
Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom.
És holnap az egészet újra kezdem,
mert annyit érek én, amennyit ér a szó
versemben s mert ez addig izgat engem,
míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó.
Fáradt vagy s én is érzem, hosszú volt a nap, ­
mit mondjak még? a tárgyak összenéznek
s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab
az asztalon és csöppje hull a méznek
s mint színarany golyó ragyog a teritőn,
s magától csendül egy üres vizespohár.
Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm,
hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre vár.
Az álom hullongó sötétje meg­megérint,
elszáll, majd visszatér a homlokodra,
álmos szemed búcsúzva még felémint,
hajad kibomlik, szétterül lobogva,
s elalszol. Pillád hosszú árnya lebben.
Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág,
de benned alszom én is, nem vagyok más világ.
S idáig hallom én, hogy változik a sok
rejtelmes, vékony, bölcs vonal
hűs tenyeredben."

/Radnóti Miklós: Tétova óda/

Kritikák

Tápai Renáta: Két karodban – Ahogy Radnóti Miklós szeretett. Előadóest a szabadkai Kosztolányi színházban

Mészáros Gábor elmondta, hogy már gyerekkorában szerette Radnóti verseit, akkor is, amikor még nem is értette teljesen, majd egy szavalóverseny után, ahol Radnóti egyik versét szavalta el, egyre értőbben kezdte olvasni Radnóti költészetét. Tovább