Bitef Színház, Belgrád

Előadások

 

AZ ANTIKRISZTUS RÖVID TÖRTÉNETEBitef Színház, Belgrád

Bitef Színház, Belgrád
AZ ANTIKRISZTUS RÖVID TÖRTÉNETE
Vlagyimir Szolovjov Három beszélgetés c. műve alapján
Rendező: Urbán András

Az előadás egy dialógus eredménye, mely a színház és Vlagyimir Szolovjov Három beszélgetés című műve, pontosabban a Harmadik Beszélgetés – Az Antikrisztus története című, 1900-ból származó filozófiai vitairata között valósul meg. Ebben a szerző az emberiség apokaliptikus jövőjéről szóló látomását tárja az olvasó elé. A pravoszláv Szenthagyomány felé közelít, amikor azt állítja, hogy a vallásokat, köztük a különböző keresztény felekezeteket is egyesíteni fogja az Antikrisztus, az, akit Szent Pál a törvénytelenség emberének nevez.

videó

A színházi előadás Szolovjov Az Antikrisztus története című művének szellemi SF valóságát kutatja korunk szellemi valóságának viszonylatában.

A Szolovjov dialógusra épülő filozófiai vitairatában felbukkanó, posztmodern, egydimenziós antikrisztus-figurák a huszonegyedik század politikai kontextusába helyezve az igazi Antikrisztus eljövetelének előhírnökeivé válnak. Vagyis az egymást antikrisztusként megélő Kelet és Nyugat előkészíti a talajt az Antikrisztus eljöveteléhez, aki nem pusztán hódító államférfi, hanem a béke megteremtője és az emberiség jótevője – a jövő mindenható ura, aki valóban a bukott angyal.

 

Szolovjov polemikus filozófiai értekezéséből kiindulva az előadás kísérletet tesz a társadalmi rossz meghatározásának megkérdőjelezésére – az intézményesített rossz, a rendszerbeli rossz, valamint a metafizikai értelemben vett vagy a liberális kapitalizmus által definiált jó és rossz viszonylatában.

A Bitef Színház az azonos nevű fesztivál színházaként jött létre, amely mindig az új, az avantgárd, a friss, a kísérleti, a szabad és a társadalmilag elkötelezett tartalom és forma hordozója volt ebben a térségben. A Bitef Színház nyitott minden típusú színpadi és előadóművészet iránt, teret ad a művész és a közösség nyílt párbeszédének, ápolja és serkenti a művészet, a kifejezés és a szólás szabadságát. A Bitef Színház szorosan kötődik az őt körülvevő társadalmi-politikai valósághoz, jelentős edukatív szereppel bír a fiatal színművésznemzedékek és a kortárs színházi irányzatok iránt érdeklődő közönség körében.

Játsszák:
Borjanka Ljumović, Kiss Anikó, Ana Marković, Suzana Lukić, Daša Petković

Dramaturg: Jelena Bogavac
Zeneszerző: Irena Popović
Videó: Igor Marković

Produkciós munkatárs: Jovana Janjić
Szervezés: Tamara Pović

60'

[Szerb nyelvű előadás magyar felirattal.]